Βιβλιογραφία

Διδακτικά συγγράμματα:

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν κάποιο από τα παρακάτω συγγράμματα, ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν, το οποίο σύγγραμμα η Πολιτεία τους παρέχει δωρεάν:

Μάθημα: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία Χωροταξία, 2ο εξάμηνο (εαρινό):

 1. Αραβαντινός, Α. (2007). Πολεοδομικός Σχεδιασμός (2η έκδ.). Αθήνα: Συμμετρία.
 2. Αγγελίδης, Μ. (2004). Χωροταξικός σχεδιασμός. Αθήνα: Συμμετρία.

Μάθημα: Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ: Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού – Σχεδιασμού, 9ο εξάμηνο (χειμερινό):

 1. Αγγελίδης, Μ. (2004). Χωροταξικός σχεδιασμός. Αθήνα: Συμμετρία.
 2. Πολύζος, Σ. (2011). Περιφερειακή ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική.

Βιβλία αναφοράς:

Επιπλέον, προτείνονται τα παρακάτω βιβλία αναφοράς, τα οποία υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (Πολιτικών, Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών) καθώς επίσης και στο γραφείο του Εργαστηρίου ΣΠΟΧΑ στον 3ο όροφο του κτιρίου Έδρών.

 1. Αγγελίδης, Μ. (2004). Χωροταξικός σχεδιασμός. Αθήνα: Συμμετρία.
 2. Σκάγιαννης, Π. (1994). Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών. Αθήνα: Σταμούλης.
 3. Αραβαντινός, Α. (2007). Πολεοδομικός σχεδιασμός. Αθήνα: Συμμετρία.
 4. Ροδολάκης, Ν. (1997). Από την πολεοδομία-χωροταξία στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.
 5. Κουρλιούρος, Η. (2001). Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου (οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 6. Πολύζος, Σ. (2011). Περιφερειακή ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική.
 7. Δαουτόπουλος, Γ. (2005). Τοπική ανάπτυξη (5η έκδ). Θεσσαλονίκη: χ.ε.
 8. Derruau, M. (2001). Ανθρωπογεωγραφία. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
 9. Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ., & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ. (2007).Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές(για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη). Αθήνα: Κριτική.
 10. Γιαουτζή, Μ., & Στρατηγέα, Α. (2011). Χωροταξικός σχεδιασμός (θεωρία και πράξη). Αθήνα: Κριτική.
 11. Μαρμαράς, Ε. (2002). Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος (θεωρητικές προσεγγίσεις και όψεις της ελληνικής αστικής γεωγραφίας). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 12. Δούκας, Ι., Ροδολάκης, Ν., & Σαββαίδης, Π. (2007). Διαχείριση γης και εγκαταστάσεων [σημειώσεις ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»]. Θεσσαλονίκη: χ.ε.
 13. Μουρτσιάδης, Α. (2012). Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές: χωροθέτηση – πολεοδόμηση – περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Αθήνα: Σταμούλης.
 14. Παπαδασκαλόπουλος, Α., & Χριστοφάκης, Μ. (2009). Περιφερειακός προγραμματισμός. Αθήνα: Παπαζήση.
 15. Θεοδωρίδου, Λ., & Καριώτου, Γ. (2010). Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
 16. Παναγιωτόπουλος, Ε, & Καριώτης, Γ. (2009). Πολεοδομικές εφαρμογές (πράξη εφαρμογής, πολεοδομική μελέτη, κτηματογράφηση). Αθήνα: Ίων.
 17. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. (2010). Χώρος, πόλη και εξουσία στη νεωτερικότητα (Η. Γεωργαντάς και Θ. Γκιούρας, Μτφρ., Επιμ.). Αθήνα: Σαββάλας.

Συμπληρωματικές βιβλιογραφικές αναφορές:

 1. Χριστοφάκης, Μ. (2001). Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση.
 2. Προβατάς, Δ. (2003). Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Παπαζήση.
 3. Καραγκούνης, Β. Α. (2007). Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη: μια πιλοτική παρέμβαση στο Δήμο Αιγείρου Θράκης [διδακτορική διατριβή]. Ξάνθη: ΔΠΘ.

Σημειώσεις, παρουσιάσεις:

Οι περισσότερες διαλέξεις που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος, συνοδεύονται από παρουσιάσεις σε powerpoint και κάποιο έντυπο υλικό, που συνήθως διατίθεται στους φοιτητές.