Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο ΣΠΟΧΑ, κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Προσωπικού και επιλέξτε το διδάσκοντα με τον οποίον θέλετε να επικοινωνήσετε. Θα ανοίξει η ιστοσελίδα του στον ιστοχώρο του Τμήματος όπου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του.